Pronájem kulturního domu:

Hodinová sazba nájemného:

Sál 150,- Kč
Balkon 30,- Kč
Kuchyň 60,- Kč
Obřadní síň 90,- Kč

 

Slevy:

Akce pro děti do 15 let - 2/3
Předplatné pronájmu na 3 měsíce u opakujících se rezervací - 1/3
Rodinné oslavy, soukromé akce (sleva platí pouze pro místní občany) - 2/3
Rezervace sálu po 20 hodině (pouze Po-Čt a max. 3 hodiny) - 1/3
Základní škola, Mateřská škola, stárci, ochotníci, letopisecký spolek zdarma

 

Veškeré ceny jsou uvedeny včetně DPH a jsou platné od 1.9.2018. Slevy se nekumulují, uplatňuje se ta nejvyšší. Slevy neplatí na samostatný pronájem kuchyně nebo balkonu, pouze s rezervací společně se sálem.

 

V případě konání akce, která mimořádně významně přispěje ke kulturnímu či sportovnímu dění v obci, je starosta obce oprávněn poskytnou pořadateli jednorázovou slevu až do výše 75 %.

 

Nájemce je povinen předat pronajaté prostory zpět v původním stavu bez poškození. Úklid zajišťuje sám nebo se dohodne se správcem kulturního domu. Pronajímatel je oprávněn požadovat po pořadateli vratnou kauci ve výši maximálně 5 000,- na pokrytí případných oprav. Pronajímatel si vyhrazuje právo změnit rezervace z důvodu konání jednání zastupitelstev obce, svateb, vítání občánků, mimořádných schůzí a dalších jednorázových akcí. Nájemce je povinen sledovat on-line obsazenost kulturního domu.

 

Pronájem ozvučení a projektoru:

K zapůjčení máme k dispozici tuto techniku včetně kabeláže (cena a případná záloha je stanovena dohodou dle rozsahu):

Rezervace:

On-line obsazenost:

  • Sál Kulturního domu (modře), Obřadní síň (červeně)
  •