Dnes je pátek 20. 10., svátek má Vendelín, zítra Brigita.

Zprávy z obecního úřadu

Upozornění pro voliče

Krajský úřad Jihomoravského kraje obdržel informaci, že některé sady hlasovacích lístků, dodané tiskárnou pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se budou konat ve dnech 20. – 21. října 2017, neobsahují kompletní počet hlasovacích lístků.

Upozorňujeme proto voliče, aby si zkontrolovali, zda obdrželi kompletní sadu hlasovacích lístků pro Jihomoravský kraj podle jejich výčtu, který je uveden na oranžovém lístku, který je součástí každé sady. Pro úplnost uvádíme, že kompletní sada hlasovacích lístků není tvořena nepřerušenou číselnou řadou 26 politických subjektů kandidujících v Jihomoravském kraji, neboť politické subjekty s některými čísly se uchází o přízeň voličů v jiných volebních krajích.

V případě nekompletní sady hlasovacích lístků se mohou voliči obrátit na obecní úřad podle místa trvalého pobytu, kde obdrží náhradní sadu. Kompletní sadu hlasovacích lístků může volič obdržet i ve dny voleb přímo ve volební místnosti.
Upozornění pro voliče Krajský úřad Jihomoravského kraje obdržel informaci, že některé sady hlasovacích lístků, dodané tiskárnou pro volby...

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlásil prezident ČR na dny:

  • pátek 20.10.2017 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
  • sobota 21.10.2017 od 08.00 hodin do 14.00 hodin
 
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost ZŠ Říčany, náměstí Osvobození 145.

Voličem pro volbu do PS Parlamentu ČR je státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb, tj. 21.10.2017 dosáhl věku nejméně 18 let.

Každému voliči budou dodány nejpozději 1 den přede dnem konání voleb hlasovací lístky do domovních schránek v místě trvalého bydliště. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem). Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů odbor matriky Obecní úřad Říčany - tel. 546 428 044 a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky.

Volič hlasuje způsobem - vloží do úřední obálky 1 hlasovací lístek té politické strany, politického hnutí či koalice, pro níž se rozhodl hlasovat. Současně může volič zakroužkováním pořadového čísla nejvýš u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlásil prezident ČR na dny:...

Pytlový sběr papíru a plastu – každých 14 dní !!!

PytlovýVážení spoluobčané,

letošní rok ukázal, že pytlový sběr papíru, plastu a kovů se osvědčil a je o něj zájem. Celková produkce těchto odpadů stoupá. Proto tuto službu rozšiřujeme a budeme pytle svážet každých 14 dní.

Doposud jsme svoz prováděli vždy první středu v měsíci. Počínaje říjnem budeme pytle svážet ve stejný termín jako BIO popelnice, tedy každou lichou středu a to celoročně.

Nejbližší svoz ve středu 4. října provedeme dle starých pravidel, další bude hned za týden ve středu 11. října a dále po 14 dnech: 25. října, 8. listopadu, 22. listopadu, 6. prosince, 20. prosince, 3. ledna atd.

Při svozu Vám naši pracovníci nechají prázdné pytle v poštovní schránce. Pytle si můžete také vyzvednout zdarma na obecním úřadu a v knihovně, nebo můžete použít vlastní pytle. Papír můžete dávat rovněž do pytlů nebo do krabic. Nadále platí možnost dávat k plastům i drobné kovy (plechovky, umyté konzervy atd.).

Nový kalendář svozu na rok 2018 bude včas na webu obce a bude také součástí našeho prosincového zpravodaje Klepeto.

Děkuji Vám, že odpad třídíte.

Jan Studený – starosta, tel.: 724 303 746, email: starosta@ricanyubrna.cz
Pytlový sběr papíru a plastu – každých 14 dní !!! Vážení spoluobčané, letošní rok ukázal, že pytlový sběr papíru, plastu a kovů se...

Aktuality

Upozornění pro voliče

Krajský úřad Jihomoravského kraje obdržel informaci, že některé sady hlasovacích lístků, dodané tiskárnou pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se budou konat ve dnech 20. – 21. října 2017, neobsahují kompletní počet hlasovacích lístků.

Upozorňujeme proto voliče, aby si zkontrolovali, zda obdrželi kompletní sadu hlasovacích lístků pro Jihomoravský kraj podle jejich výčtu, který je uveden na oranžovém lístku, který je součástí každé sady. Pro úplnost uvádíme, že kompletní sada hlasovacích lístků není tvořena nepřerušenou číselnou řadou 26 politických subjektů kandidujících v Jihomoravském kraji, neboť politické subjekty s některými čísly se uchází o přízeň voličů v jiných volebních krajích.

V případě nekompletní sady hlasovacích lístků se mohou voliči obrátit na obecní úřad podle místa trvalého pobytu, kde obdrží náhradní sadu. Kompletní sadu hlasovacích lístků může volič obdržet i ve dny voleb přímo ve volební místnosti.

19.10.2017, Zprávy obecního úřadu

POZVÁNKA NA LAMPIONOVÝ PRŮVOD

Říčanští dobrovolníci, z.s., Obec Říčany a
SDH Říčany si dovolují pozvat širokou veřejnost na

LAMPIONOVÝ PRŮVOD S OHŇOSTROJEM

který se bude konat v sobotu 28. 10. 2017 v Lihovarské ulici.

Program:

* Sraz účastníků 17.30 hod. v Lihovarské ulici

* 18°°hod. lampionový průvod říčanskými ulicemi

* Volný program s dechovou hudbou KAHAN

* Ohňostroj

Občerstvení zajištěno.
Účast na vlastní nebezpečí.

19.10.2017, Aktuality

POZVÁNKA  18.10.2017, Kultura

POZVÁNKA NA ŘÍČANSKÝ BĚH  18.10.2017, Sport

POZVÁNKA  16.10.2017, Kultura

Říčany u Brna

Ilustrační foto

 

Obec Říčany u Brna leží asi 20 km západně od Brna, při dálnici D1, v tzv. Boskovické brázdě. Na západě je ohraničena lesním masivem počínající Českomoravské vysočiny, na východě téměř splývá s obcí Ostrovačice – známý kraj Pohádky máje.

 

 

Vytisknout tuto stránku

Anketa

Uvítali byste, kdybychom Vám odváželi papír a plast přímo od domu?