Dnes je neděle 26. 5., svátek má Filip, zítra Valdemar.

Zprávy z obecního úřadu

Poplatek za psa a poplatek za svoz komunálního odpadu v roce 2019

Poplatek za psa:
- 100 Kč za psa chovaného v rodinném domě
- 500 Kč za psa chovaného v bytovém domě
(za druhého a každého dalšího psa se sazba zvyšuje o 50%)

Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost po tomto datu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Poplatek za odpad ve výši 600 Kč platí:
- každá trvale hlášená osoba
- fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena žádná fyzická osoba

Od placení poplatku je osvobozeno každé třetí a další dítě, které v příslušném kalendářním roce nedosáhlo věku 18 let, žijící ve společné domácnosti s nejméně dvěma svými nezaopatřenými sourozenci, kteří v příslušném kalendářním roce nedosáhli věku 18 let.

Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost po tomto datu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Poplatky můžete zaplatit v hotovosti nebo prostřednictvím platebního terminálu na pokladně Obecního úřadu nebo bezhotovostní platbou na účet č.: 195445973/0600 pod VS: 13400 + Vaše číslo popisné.

Pro bližší informace můžete volat na tel.: 546 427 501.

Eva Škvařilová, správce obecních poplatků
Poplatek za psa a poplatek za svoz komunálního odpadu v roce 2019 Poplatek za psa: - 100 Kč za psa chovaného v rodinném domě - 500 Kč za psa...

Aktuality

POZVÁNKA

Říčanští dobrovolníci, z.s., SDH Říčany a Obec Říčany
si dovolují pozvat širokou veřejnost na
sportovní odpoledne pro děti

ŘÍČANSKÝ SOPTÍK,

který se bude konat v sobotu 1. 6. 2019
ve 14°° hod. v Lihovarské ulici.


Program:
Zápis soutěžících do startovních listin od 13,30 hod.
Prohlídka vystavené hasičské techniky.
Bubble home atrakce

Slovem a hudbou bude provázet Vojta Polanský.
Ceny pro vítěze. Občerstvení zajištěno.

22.05.2019, Aktuality

Mistrovská utkaní v kopané

Dat....Čas...Domácí...Hosté.....Odjezd
22.5...17:00..Rosice Přípravka..16:15..OA
24.5...16:30..Přípravka..Pozořice
25.5...14:00..Lipovec..Dorost...Sloup
25.5...16:30..Muži B..Troubsko B
26.5...10:30..Vojkovice..Muži A..9:00 OA
26.5...16:30..Mor.Bránice..Žáci...13:45 OA

20.05.2019, Sport

Říčany u Brna

Ilustrační foto

 

Obec Říčany u Brna leží asi 20 km západně od Brna, při dálnici D1, v tzv. Boskovické brázdě. Na západě je ohraničena lesním masivem počínající Českomoravské vysočiny, na východě téměř splývá s obcí Ostrovačice – známý kraj Pohádky máje.

 

 

Vytisknout tuto stránku

Anketa

Uvítali byste, kdybychom Vám odváželi papír a plast přímo od domu?