Územní plán Říčany vydaný 14.12.2020

 

I. Textová část

II. Grafická část

 

Do Územního plánu Říčany, který, jako opatření obecné povahy č. 1/2020, nabyl účinnosti dne 1. 1. 2021 lze nahlížet na níže uvedených místech:

 

ÚZEMNÍ STUDIE PLOCH Z09 a K07 Říčany - ČÁST A řešeného území

 


Tato územní studie je uložena a lze do ní nahlížet na níže uvedených místech: