Informační kanál

Sport, včera

POZVÁNKA NA BĚH KOLEM ŘÍČANSKÉHO RYBNÍKA

Klub biatlonu Říčany, p.s.
pořádá ve středu 8. května 2019 v 10,00 hodin


XV. ročník běhu kolem říčanského rybníka

Ústní přihlášky od 9,00 hodin do 9,45 hodin,
start v 10,00 hodin,
ukončení závodu v 11,30 hodin.

Kategorie:
Rodiče s dětmi 0 – 3 roky 500 m 2019-2016
Rodiče s dětmi 4 – 7 let 500 m 2015-2012
Žáci 8 – 12 let 1500 m 2011-2007
Žáci 13 – 15 let 1500 m 2006-2004
Dorost 16 – 18 let 1500 m 2003-2001
Ženy a muži 19 – 36 let 1500 m 2000-1983
Senioři 37 – 100 let 1500 m 1982-1919

Závod nebude pořadatelem pojištěn. Závodníci, činovníci a diváci se zúčastní závodu na vlastní nebezpečí.

Občerstvení zajistí bistro Kačer.

Přijďte si zasportovat a ověřit si svoji fyzickou zdatnost.

 

Aktuality, včera

Nález mikiny

Na hřišti na Marečkově louce byla nalezena dětská mikina. Je uložena na pokladně OÚ. Informace na tel. 546 427 501.

 

Aktuality, včera

POZVÁNKA

Mateřská škola Říčany zve rodiče a děti
ve čtvrtek 25. 4. 2019 od 10.00 do 11.30 hod.
na Den otevřených dveří.

Rodičům zde budou sděleny informace k zápisu dětí
na školní rok 2019/2020.

Zápis se uskuteční
v úterý 7. 5. 2019 od 8 do 15 hod.

Veškeré informace i o předzápisu najdete na webových stránkách www.msricany.cz

 

Aktuality, včera

Oznámení

Odjezd autobusu na rozloučení s panem Miroslavem Achcenitem bude v pátek 26. 4. 2019 v 15.00 hodin od cukrárny v Říčanech.

 

Aktuality, včera

Zdravotní středisko Říčany

Zdravotní středisko Říčany oznamuje, že lékařka pro děti a dorost MUDr. Martinčeková bude v pondělí 29. 4. 2019 ordinovat pouze v dopoledních hodinách. Odpolední ordinace odpadá.

 

Aktuality, včera

POZVÁNKA

Český zahrádkářský svaz Říčany zve své členy na výroční schůzi, která se koná v pátek 26. dubna 2019 v 18,00 hod. na zahrádkářském středisku. Občerstvení zajištěno.

 

Sport, včera

Mistrovská utkaní v kopané

Dat....Čas...Domácí...Hosté.....Odjezd
27.4...13:30..Přípravka..Modřice
27.4...13:30..Pozořice A Dorost
27.4...16:00..Muži B...Vev.Bítýška B
28.4...13:45..Ketkovice..Žáci..12:45.OA
28.4...13:00..Ivančice B..Muži A.11:45 OA Řeznovice

 

Aktuality, 17.04.2019

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 2. 5. 2019 od 07:30 do 15:00 hodin

Obec Říčany - vypnutá oblast:

část ulice Brněnská č. popisná 78, 378, 355, 317, 444, 443, 335, 336, 604

 

Aktuality, 17.04.2019

POZVÁNKA

Říčanští dobrovolníci, z.s. a Obec Říčany
si Vás dovolují srdečně pozvat na šesté

SETKÁNÍ U PAMĚTNÍHO KAMENE
NA ŘÍČANSKÉ TVRZI ZÁMEČEK,


1. května 2019 ve 14°° hod.

Pro účastníky, co chtějí jet autobusem, sraz ve 12,45 hod. u
autobusové zastávky směr Velká Bíteš.

Sváteční odpoledne zpříjemní svým programem žáci ZŠ Říčany
a kapela KAHAN.

Občerstvení zajištěno. Trasy jsou vyznačeny, účast na vlastní nebezpečí.

Akce se uskuteční za příznivého počasí

 

Aktuality, 15.04.2019

POZVÁNKA

Spolek nezávislých bab, z. s. ve spolupráci s Městysem Ostrovačice pořádají

SVATOJÁNSKÉ BABSKÉ HODY

V OSTROVAČICÍCH V SOBOTU 11. KVĚTNA 2019


13:30
Předání hodového práva za sokolovnou
Babský taneček
Slavnostní krojovaný průvod

20.00
Hodová zábava v sokolovně s bohatou tombolou

Hraje Dechová hudba Venkovanka.
Občerstvení zajištěno. Vstupné 80 Kč.

 

Aktuality, 11.04.2019

AKCE PRO DĚTI

Klub důchodců a Obec Říčany
srdečně zvou všechny děti i jejich rodiče
na zábavné odpoledne plné her, soutěží a odměn

VELIKONOČNÍ VAJÍČKO

v sobotu 27. 4. 2019 od 15.00 hodin
v areálu říčanského rybníka.


Občerstvení zajištěno, startovné 20 Kč.

 

Aktuality, 08.04.2019

POZVÁNKA

Město Rosice ve spolupráci se sdružením EUROECO, z.s.
za podpory obce Zastávka, pořádá

chovatelskou přehlídku trofejí spárkaté zvěře
ulovené v honitbách ORP Rosice a ORP Kuřim
v roce 2018-2019

Společenský sál Dělnického domu v Zastávce
26. a 27. dubna 2019


Pátek 26. 04. 2019
09,00 hod. - program pro školy
13,00 hod. – otevření přehlídky
16,00 hod. - přednáška pracovníka Krajské veterinární správy
MVDr. Karla Chalupníka na aktuální téma nákaz a chorob v myslivosti

Sobota 27. 04. 2019
9, 00 hod. – zahájení výstavy
15,30 hod. – ukončení výstavy

Po dobu konání přehlídky – prezentace vozidel NISSAN

 

Aktuality, 01.04.2019

POZVÁNKA na Pálení čarodějnic

Sportovní klub Říčany
Vás srdečně zve na

"Pálení čarodějnic",

které se bude konat

dne 30. 04. 2019 od 16:00 hod
na fotbalovém hřišti.

Těšit se můžete na atrakce pro děti
- Jízda na koni
- Střelba z luku
- Jízda zručnosti na čtyřkolce
- a další ……

Občerstvení pro malé i velké bude zajištěno.

Z nepřízně počasí bude akce zrušena.

 

Aktuality, 07.01.2019

PLÁN ČINNOSTI KLUBU DŮCHODCŮ NA ROK 2019

Duben
středa každý týden od 14.00 hod. posezení u kávy a čaje
13. 4. zájezd Veľký Meder
28. 4. zájezd na přehlídku dechových hudeb ve Zbraslavi

Květen
středa každý týden od 14.00 hod. posezení u kávy a čaje
8. 5. zájezd Floria Kroměříž
28. 5. zájezd Adršpach, zámek Náchod

 

Zprávy obecního úřadu, 07.01.2019

Poplatek za psa a poplatek za svoz komunálního odpadu v roce 2019

Poplatek za psa:
- 100 Kč za psa chovaného v rodinném domě
- 500 Kč za psa chovaného v bytovém domě
(za druhého a každého dalšího psa se sazba zvyšuje o 50%)

Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost po tomto datu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Poplatek za odpad ve výši 600 Kč platí:
- každá trvale hlášená osoba
- fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena žádná fyzická osoba

Od placení poplatku je osvobozeno každé třetí a další dítě, které v příslušném kalendářním roce nedosáhlo věku 18 let, žijící ve společné domácnosti s nejméně dvěma svými nezaopatřenými sourozenci, kteří v příslušném kalendářním roce nedosáhli věku 18 let.

Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost po tomto datu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Poplatky můžete zaplatit v hotovosti nebo prostřednictvím platebního terminálu na pokladně Obecního úřadu nebo bezhotovostní platbou na účet č.: 195445973/0600 pod VS: 13400 + Vaše číslo popisné.

Pro bližší informace můžete volat na tel.: 546 427 501.

Eva Škvařilová, správce obecních poplatků

 

Aktuality, 01.10.2008

Kulturní a sportovní akce v naší obci

Seznam nejbližších akcí:

Více informací na www.ricanyubrna.info.