Vyhláška č. 1/2004

Obecně závazná vyhláška obce Říčany č. 1/2004, kterou se ruší obecně závazná vyhláška obce Říčany č. 1/2002 o koeficientu růstu nájemného z bytu v závislosti na velikosti obce.


 

Zastupitelstvo obce Říčany na svém zasedání dne 26.4.2004 vydává na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

 

Čl. 1

 

Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška obce Říčany č. 1/2002 o koeficientu růstu nájemného z bytu v závislosti na velikosti obce ze dne 30.6.2002.

 

 

Čl. 2

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.5.2004.

 

 

 

 

 

 

Ing. Stanislav Kubiš, CSc., starosta obce Říčany

Josef Zounek, místostarosta

Vyvěšeno: 27.4.2004

Sejmuto:

 


Článek byl publikován 16.07.2009 , poslední změna 16.07.2009