Vyhláška č. 2/2015

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci Říčany


-

 

Příloha: soubor typu PDF (1887 KB)


Článek byl publikován 2.01.2016 , poslední změna 15.12.2016