Říčany u Brna
Říčanyu Brna

Nahoru

Registr oznámení

o osobním zájmu, činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích veřejných funkcionářů dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů

Do registru je možné nahlížet na základě vyplněné žádosti osobně u evidenčního orgánu (Obecní úřad Říčany) nebo v elektronické podobě. Pro nahlížení v elektronické podobě je nutno získat přístupové jméno a heslo, které vydá evidenční orgán po vyplnění a ověření žádosti.

Formulář žádosti o nahlédnutí do registru

Elektronický registr

Informace o registru

Registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích, dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „registr“), ukládá veřejným funkcionářům oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za dobu výkonu funkce, případně finančních závazků, které veřejný funkcionář má.

Registr je veřejný a každý má právo do něj na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Výpisy a opisy evidenční orgán žadatelům o nahlížení do registru neověřuje a také jim neposkytuje fotokopie písemností vedených v registru.

Do registru je možné nahlížet osobně u evidenčního orgánu nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě (dále jen „v elektronické podobě“).

Pro žádost o nahlédnutí do registru je předepsaná písemná forma. Musí v ní být obsaženy jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště, případně adresa pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu. Formuláře lze získat také v tištěné podobě na podatelně OÚ.

Žádost o nahlédnutí

Žádost o nahlédnutí do registru lze podat:

  • osobně u evidenčního orgánu

V takovém případě odevzdejte žádost na podatelnu OÚ:

pondělí 8.00–12.00 hod. 13.00–17.00 hod.

středa 8.00–12.00 hod. 13.00–17.00 hod.

Při předání vyplněné žádosti si pracovník evidenčního místa ověří na základě Vámi předloženého průkazu totožnosti vyplněné údaje.

  • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu:

Obecní úřad Říčany

podatelna - registr oznámení

nám. Osvobození 340

664 82 Říčany

Nahlížení do registru osobně u evidenčního orgánu

tj. u starosty obce. V takovém případě si po odevzdání písemné žádosti na podatelně OÚ dojednejte přesný termín vaší návštěvy u evidenčního orgánu ve dnech a v době úředních dnů a hodin.

O každém nahlédnutí do registru se provede záznam s uvedením data, času a předmětu dotazu, případně požadovaného dokumentu.

Nahlížení do registru v elektronické podobě

V takovém případě bude žadateli na základě vyplněné žádosti přiděleno uživatelské jméno a heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě.

Přidělené přístupové jméno a heslo vám bude následně (nejpozději do 30 dnů po obdržení žádosti) zasláno prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou na uvedenou adresu bydliště.

Evidence dálkových přístupů do registru je vedena automaticky.

Poučení

Přestupku se dopustí ten, kdo používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře, dále ten, kdo neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru. Za uvedené přestupky lze uložit pokutu do výše 50.000 Kč.

Podmínky udělení uživatelského jména a hesla

  • Uživatelské jméno a heslo k přístupu k registru se vydává na základě příslušných ustanovení (§ 13, odst. 5) zákona č. 159/2006 Sb.
  • Evidenční orgán si vyhrazuje právo zrušit či zablokovat uživatelské jméno a heslo pokud má důvodné podezření, že byly porušeny podmínky, za kterých bylo vydáno, zejména pokud bylo sděleno třetí osobě.
  • Podáním žádosti žadatel souhlasí se zpracováním osobních údajů a to na dobu nejméně pěti let po ukončení platnosti přiděleného uživatelského jména.

Technické podmínky nahlížení do registru

Dokumenty v registru jsou uveřejňovány jako dokumenty PDF.

Ochrana osobních údajů

Dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, není Obecní úřad Říčany jako správce registru povinen podat Úřadu na ochranu osobních údajů oznámení o zpracování osobních údajů, neboť povinnost zpracovávat osobní údaje vznikla na základě zvláštního zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon o ochraně osobních údajů v tomto případě stanoví (§ 18 odst. 2), že informace týkající se zpracování osobních údajů (zejména účel zpracování, kategorie osobních údajů, kategorie subjektů údajů a další, viz níže) musí být zveřejněny.

Správce databáze osobních údajů:

Obecní úřad Říčany

nám. Osvobození 340

664 82 Říčany

Účel zpracování:

Evidence osob nahlížejících do registru, dle § 13, odst. 2, 4 a 5 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

Kategorie subjektů údajů a osobních údajů, které se těchto subjektů týkají:

Adresní a identifikační údaje

Rozsah zpracovávaných údajů:

Jméno nebo jména, příjmení subjektu údajů, dále jeho rodné číslo, adresa trvalého bydliště, číslo a typ dokladu, na základě něhož byly údaje ověřeny.

Osobní údaje jsou zpracovány se souhlasem subjektu údajů.

Kategorie subjektů údajů:

Žadatelé o nahlížení do registru oznámení podle § 13 odst. 2 a 5.

Zdroje osobních údajů:

Přímo od subjektů údajů.

Popis způsobu zpracování osobních údajů:

Manuální a automatické zpracování vlastními zaměstnanci.

Příjemce nebo kategorie příjemců, kterým jsou osobní údaje zpřístupněny či sdělovány:

Nebudou jiní příjemci.

Předpokládané předání osobních údajů do jiných států:

Nebude docházet k předání osobních údajů do jiných států.

Popis opatření k zajištění požadované ochrany osobních údajů podle § 13 zákona č. 101/2000 Sb.:

Manuální zpracování: fyzická ochrana dokumentů

Automatizované zpracování: přístupová práva.

Úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12
1
13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27
1
28
29 30 31 1 2 3
1
4

Aktuální počasí

dnes, středa 17. 7. 2024
zataženo 25 °C 17 °C
čtvrtek 18. 7. zataženo 27/15 °C
pátek 19. 7. slabý déšť 27/17 °C
sobota 20. 7. polojasno 27/17 °C

Svoz odpadu

Červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1
2 3 4 5 6 7
8
9 10
11 12
13 14
15
16 17 18 19 20 21
22
23 24
25 26
27 28
29
30 31 1 2 3 4

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Informace, které by Vás mohly zajímat

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Rozklikávací rozpočet

rozpočet

Komunální služby

Svoz odpadu