Říčany u Brna
Říčanyu Brna

Nahoru

Schola sv. Petra a Pavla v Říčanech

Schola má v současné době 10 zpěváků. Zkoušky probíhají v neděli 1x týdně jednu hodinu v říčanském kostele od 10 do 11 hodin.

Zpíváme pravidelně při bohoslužbách mešní ordinária. Při slavnostech a svátcích duchovní a liturgickou hudbu, žalmy a křesťanský folk. Příležitostně pořádáme koncerty v naší farnosti a v okolí.

V září 2018 měla schola 25 roků od svého založení. Při této příležitosti uskutečnila 25.11.2018 v rámci setkání chrámových sborů koncert K poctě svaté Cecílie v říčanském kostele. Na žádost obce Javůrek uspořádala 16. 12. 2018 v kulturním domě na Javůrku vánoční koncert.

Schola

Dagmar Ryšánková

vedoucí scholy sv. Petra a Pavla

Odkaz na fotogalerii

Akce říčanské scholy v letech 2012–2017

Kromě pravidelného zpívání při liturgii schola uspořádala několik dalších akcí. Jednou z nich bylo Setkání chrámových sborů k poctě svaté Cecílie, patronky chrámových zpěváků a hudebníků.

První setkání se konalo 25. 11. 2012 v říčanském kostele za účasti sborů z Kralic nad Oslavou, Velké Bíteše a Říčan. Na koncertě se sbory prezentovaly krátkým programem a v druhé části zazpívali všichni účastníci společně píseň B. Korejse Ke svaté Cecílii a hymnus Kristus vítězí, které se staly pravidelným repertoárem při dalších setkáních. Naše schola si připravila písně z křesťanského folku: Ave MariaJe stále přítomnáMariaJako laň a Rájem. Setkání bylo zakončeno malým pohoštěním na faře v Ostrovačicích, kde si zpěváci mohli předat své zkušenosti a vzájemně se povzbudit.

Druhého ročníku se ujal sbor z Kralic a 24. 11. 2013 hostil sbory z Velké Bíteše, Říčan a Brtnice u Jihlavy v místním kostele sv. Martina. Ke společným skladbám sbor vybral písně Je stále přítomná a Eucharistia. V podání říčanské scholy zazněly písně: Tvoje jméno vyznávámVyvyšuji Tebe, PaneDobrý pastýřJá vímAbba, Otče a Ke slávě moci Boží.

Dne 23. 11. 2014 zavítal do Brtnice u Jihlavy náš 11 členný sbor ve složení: soprán – Michaela Buršíková, Marie Pilátová, Dorota Ryšánková, Ludmila Volavá (flétna), Stanislava Volavá; alt – Irena Buršíková, Dagmar Ryšánková (vedoucí scholy, klávesy); tenor – Antonín Ryšánek; bas – Zdeněk Buršík, Ladislav Drápal, Jiří Pilát (průvodní slovo). Náš sbor zazpíval písně: Buď Tobě slávaBoží rodičkoÓ, veliká Boží milostBuď světlem námSláva Tobě a Oslavujte Pána. Ke společným skladbám přidal brtnický sbor píseň Živý je Pán.

V roce 2015, o svátku sv. Cecílie 22. 11., pořádala setkání opět říčanská schola. Pro velký počet účastníků sborů z Kralic, Brtnice a Říčan se koncert konal v ostrovačickém kostele sv. Václava. Při příležitosti 80. narozenin Zdeňka Pololáníka zazněly dvě části skladatelova slavnostního ordinária, píseň Bůh je láska a Mešní suita od J. Veselého. Schola předvedla nově nastudované písně: Prameni světla, Kriste; J. J. Ryba – Sanctus z vánoční mše; J. Pavlica – O zrozeníStudánka a Kéž by svět trval.

Na základě pozvání sboru od sv. Martina se koncert pátého ročníku setkání uskutečnil 20. 11. 2016 v Kralicích nad Oslavou. Pro společné vystoupení byla vybrána píseň Blahoslavení ze Světového setkání mládeže v Krakově a Hymnus pro Svatý rok milosrdenství. Od říčanské scholy zazněly písně: Tvůj PánPřijmi, PaneStal se chléb andělskýZa vše, cos mi dala a koleda Tisíc andělů.

Na jaře roku 2015 přišla schola s podnětem uspořádat pro veřejnost Noc kostelů, která se poprvé v Říčanech uskutečnila 29. 5. 2015. Schola sv. Petra a Pavla připravila hodinové pásmo Zpíváme si písničku. První část zahájil Ondřej Čertek třemi písněmi Já vímJežíš má mě rád a Poslouchej, co ptáci zpívají a nejmenší děti ukazovacími písněmi Pam, pam, pampeliškyAndělé a Když máš radost. V druhé části se schola prezentovala písněmi k Panně Marii a písněmi Jiřího Pavlici O zrozeníStudánka a Kéž by svět trval. Obohacením programu byly básně od bývalé členky sboru Kateřiny Gloserové-Gerykové Proměny a Růže, které zarecitovala Stanislava Volavá a Dorota Ryšánková. Noc kostelů byla zakončena varhanním koncertem Marie Ryšánkové, kde jako host vystoupil Petr Kříž hrou na trubku za varhanního doprovodu Dagmar Ryšánkové.

Koncertu i celé akce se zúčastnilo nad očekávání mnoho občanů a farníků, kteří spolu se členy scholy připravili pro přítomné malé občerstvení. Noc kostelů se vydařila a přinesla nové podněty pro její pokračování v budoucnu.

K oblíbeným akcím scholy patřily vánoční koncerty. V prosinci 2015 přijal sbor pozvání na Javůrek, kde uspořádal adventní koncert, který se konal v nově opravené sokolovně.

Na ukončení vánoční doby, v lednu 2015 a 2016, sbor připravil se svými hosty Terezií Čertkovou a Ondřejem Čertkem vánoční koncert Zpívání u jesliček. Úvodu se ujal kněz farnosti P. Ludvík Bradáč. Na závěr koncertu si všichni společně zazpívali nejznámější vánoční koledy.

Schola uskutečnila dva benefiční vánoční koncerty v Lukovanech v kostele sv. Václava dne 27. 12. 2015 a 30. 12. 2017. Výtěžek z obou koncertů byl použit na opravu klasických varhan.

Historie scholy

Od září 1993 působí v říčanském kostele smíšený pěvecký sbor, který zpívá při nedělních bohoslužbách, o církevních slavnostech a svátcích.

Do scholy přicházelo až 23 zpěváků, převážně dětí a mládeže, které po sedmi letech vystřídalo osm mladších děvčat. K dětem se postupně přidávali jejich rodiče a od roku 2002 zpívá sbor v tomto složení.

Vzhledem k tomu, že v Říčanech není fara, byly zkoušky scholy nejprve v říčanském kostele nebo v zasedací síni obecního úřadu. Avšak pro nevyhovující podmínky se zkoušky záhy přesunuly téměř na 18 roků do rodinného domku u Ryšánků. Od září 2011 zkouší sbor opět na kůru kostela sv. Petra a Pavla. Kromě duchovních skladeb a křesťanského folku se schola zaměřovala na zpěv žalmů, ordinárií a písní z kancionálu.

Velkou oporou pro scholu byl od začátku Mons. Bedřich Provazník, farář ostrovačické farnosti. Rád přicházel mezi mladé zpěváky na zkoušky sboru a přidával se i svým zpěvem. Měl o scholu nevšední zájem. Jeho zásluhou byly zakoupeny klávesy, pulty, opraveny klasické varhany. Obohacoval sbor o nové písně, skladby, napomáhal radou i cennými zkušenostmi. Na koncertech scholy se rád ujímal průvodního slova. Zavedl mši s větší účastí dětí, při které schola často zpívala. O svátku sv. Cecílie, patronky chrámových zpěváků a hudebníků, účinkovaly děti ze scholy na setkáních k poctě této světice. Od roku 1995 doprovázel otec Bedřich scholu řadu let na Setkání chrámových sborů dětí a mládeže, které se konalo v kostele sv. Augustina v Brně. Kromě přehlídky dětských sborů účinkovala schola po čtyři roky na zahájení výstavy růží v Říčanech. Pořádala koncerty duchovní hudby v místním kostele i v blízkém okolí. Prezentovala naši farnost na první pouti rosického děkanství v Oslavanech. Několikrát zpívala při mších svatých v jiných farnostech – v Kralicích nad Oslavou, v Brně na Křenové ulici, Velké Bíteši, Zbýšově, Zvole, Blansku, Tasově, Březníku a jinde. Roku 2006 přijala pozvání na V. Svatojanskou pouť a Den křesťanské kultury ve Dvoře Králové nad Labem. Program koncertu byl inspirován mottem „Naše radost vaší radostí“.

Na podzim roku 2007 přivítala schola zpěvem nového kněze farnosti ThDr. Ludvíka Bradáče. Jeho spolupráce se scholou pokračovala na čtvrtečních dětských mších, zaměřených ke svátku svatých, např. sv. Dorotě, sv. Anežce nebo k liturgickým svátkům. Spolu se scholou se podílel v roce 2012 na uspořádání koncertu k poctě sv. Cecílie, kde vystoupily ještě sbory z Velké Bíteše a z Kralic nad Oslavou. Otec Ludvík se zhostil průvodního slova.

V průběhu dvaceti let, během nichž se ve sboru vystřídalo až 60 členů, zpívala schola písně různých slohových období. Zpočátku se zaměřovala na vícehlasé duchovní písně významných skladatelů (P. L. Palestrina, F. Durante, G. F. Händel, A. Michna z Otradovic, J. Arcadelt, W. A. Mozart, J. J. Ryba, M. Příhoda, P. Eben, A. Snyder, B. Smíšovský, Zd. Pololáník, B. Korejs, P. Fiala, J. Veselý, O. Múčka a další). Složení sboru odpovídala náročnost skladeb i nástrojové obsazení (varhany, housle, viola, flétny, kytara, kontrabas, bango, klávesy). V současné době se sbor orientuje více na rytmické jednohlasé písně nebo snadné dvou až čtyřhlasé úpravy písní ze zpěvníků Cantate, Hosana, Koinonia, Emmanuel a Taizé.

Od září 2011 zpívá chrámový sbor více o slavnostech, svátcích a příležitostně při mších svatých spojených se křtem dětí, svátostí biřmování, 1. svatým přijímáním apod. V současné době připravuje zpěvy na slavnostní mši 250. výročí posvěcení kostela, která se má konat v říjnu 2013 v kostele sv. Petra a Pavla v Říčanech.

Organizace

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12
1
13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27
1
28
29 30 31 1 2 3
1
4

Aktuální počasí

dnes, středa 17. 7. 2024
zataženo 25 °C 17 °C
čtvrtek 18. 7. zataženo 27/15 °C
pátek 19. 7. slabý déšť 27/17 °C
sobota 20. 7. polojasno 27/17 °C

Svoz odpadu

Červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1
2 3 4 5 6 7
8
9 10
11 12
13 14
15
16 17 18 19 20 21
22
23 24
25 26
27 28
29
30 31 1 2 3 4

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Informace, které by Vás mohly zajímat

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Rozklikávací rozpočet

rozpočet

Komunální služby

Svoz odpadu