Dnes je středa 19. 12., svátek má Ester, zítra Dagmar.

Schola sv. Petra a Pavla v Říčanech

Od září 1993 působí v říčanském kostele smíšený pěvecký sbor, který zpívá při nedělních bohoslužbách, o církevních slavnostech a svátcích.

Do scholy přicházelo až 23 zpěváků, převážně dětí a mládeže, které po sedmi letech vystřídalo osm mladších děvčat. K dětem se postupně přidávali jejich rodiče a od roku 2002 zpívá sbor v tomto složení.

Vzhledem k tomu, že v Říčanech není fara, byly zkoušky scholy nejprve v říčanském kostele nebo v zasedací síni obecního úřadu. Avšak pro nevyhovující podmínky se zkoušky záhy přesunuly téměř na 18 roků do rodinného domku u Ryšánků. Od září 2011 zkouší sbor opět na kůru kostela sv. Petra a Pavla. Kromě duchovních skladeb a křesťanského folku se schola zaměřovala na zpěv žalmů, ordinárií a písní z kancionálu.

Velkou oporou pro scholu byl od začátku Mons. Bedřich Provazník, farář ostrovačické farnosti. Rád přicházel mezi mladé zpěváky na zkoušky sboru a přidával se i svým zpěvem. Měl o scholu nevšední zájem. Jeho zásluhou byly zakoupeny klávesy, pulty, opraveny klasické varhany. Obohacoval sbor o nové písně, skladby, napomáhal radou i cennými zkušenostmi. Na koncertech scholy se rád ujímal průvodního slova. Zavedl mši s větší účastí dětí, při které schola často zpívala. O svátku sv. Cecílie, patronky chrámových zpěváků a hudebníků, účinkovaly děti ze scholy na setkáních k poctě této světice. Od roku 1995 doprovázel otec Bedřich scholu řadu let na Setkání chrámových sborů dětí a mládeže, které se konalo v kostele sv. Augustina v Brně. Kromě přehlídky dětských sborů účinkovala schola po čtyři roky na zahájení výstavy růží v Říčanech. Pořádala koncerty duchovní hudby v místním kostele i v blízkém okolí. Prezentovala naši farnost na první pouti rosického děkanství v Oslavanech. Několikrát zpívala při mších svatých v jiných farnostech – v Kralicích nad Oslavou, v Brně na Křenové ulici, Velké Bíteši, Zbýšově, Zvole, Blansku, Tasově, Březníku a jinde. Roku 2006 přijala pozvání na V. Svatojanskou pouť a Den křesťanské kultury ve Dvoře Králové nad Labem. Program koncertu byl inspirován mottem „Naše radost vaší radostí“.

Na podzim roku 2007 přivítala schola zpěvem nového kněze farnosti ThDr. Ludvíka Bradáče. Jeho spolupráce se scholou pokračovala na čtvrtečních dětských mších, zaměřených ke svátku svatých, např. sv. Dorotě, sv. Anežce nebo k liturgickým svátkům. Spolu se scholou se podílel v roce 2012 na uspořádání koncertu k poctě sv. Cecílie, kde vystoupily ještě sbory z Velké Bíteše a z Kralic nad Oslavou. Otec Ludvík se zhostil průvodního slova.

V průběhu dvaceti let, během nichž se ve sboru vystřídalo až 60 členů, zpívala schola písně různých slohových období. Zpočátku se zaměřovala na vícehlasé duchovní písně významných skladatelů (P. L. Palestrina, F. Durante, G. F. Händel, A. Michna z Otradovic, J. Arcadelt, W. A. Mozart, J. J. Ryba, M. Příhoda, P. Eben, A. Snyder, B. Smíšovský, Zd. Pololáník, B. Korejs, P. Fiala, J. Veselý, O. Múčka a další). Složení sboru odpovídala náročnost skladeb i nástrojové obsazení (varhany, housle, viola, flétny, kytara, kontrabas, bango, klávesy). V současné době se sbor orientuje více na rytmické jednohlasé písně nebo snadné dvou až čtyřhlasé úpravy písní ze zpěvníků Cantate, Hosana, Koinonia, Emmanuel a Taizé.

Od září 2011 zpívá chrámový sbor více o slavnostech, svátcích a příležitostně při mších svatých spojených se křtem dětí, svátostí biřmování, 1. svatým přijímáním apod. V současné době připravuje zpěvy na slavnostní mši 250. výročí posvěcení kostela, která se má konat v říjnu 2013 v kostele sv. Petra a Pavla v Říčanech.

 

 

Dagmar Ryšánková

vedoucí scholy sv. Petra a Pavla

 

 

Schola sv. Petra a Pavla

 

Vytisknout tuto stránku

Anketa

Uvítali byste, kdybychom Vám odváželi papír a plast přímo od domu?