Dnes je pátek 26. 4., svátek má Oto, zítra Jaroslav.

Dům s pečovatelskou službou


Dům s pečovatelskou službou
Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou

nám. Osvobození 286

664 82 Říčany u Brna

Tel.č.: +420 774 017 420

E-mail: dps@ricanyubrna.cz

Web: www.ricanyubrna.cz

 

DPS se nachází v centru obce na náměstí a byty v něm jsou určené občanům, kteří potřebují pečovatelskou službu. Pečovatelskou službu lze poskytnout v kterékoli domácnosti v obci Říčany.

 

Občany lze do DPS přijímat jen na vlastní žádost. S žadatelem je vedeno jednání o poskytování pečovatelské služby a podmínkách nájmu bytu. Jde o byty zvláštního určení, jejich přidělení schvaluje obec s rozšířenou působností (Rosice), na základě potřebnosti péče. Přidělení bezbariérových bytů schvaluje JMK.

 

Další informace o podmínkách přidělení naleznete níže v dokumentu „Zásady pronájmu bytu v DPS"

 

Počet bytů: 15 (12× 1+kk, 1× 1+1, bezbariérové: 1× 1+kk a 1× 2+1)

 

Informace o pečovatelské službě a bytech DPS jsou dostupné na OÚ v Říčanech, na vývěsce, na webových stránkách obce a v DPS u vedoucí pečovatelské služby.

 

 

Pečovatelská služba Říčany

Poslání

Posláním Pečovatelské služby Říčany je poskytovat a zajišťovat seniorům podporu a pomoc, aby mohli zůstat i nadále ve svém domově a zachovat si tak soukromí, způsob života i společenské zázemí, na které jsou zvyklí.

Podpora a pomoc pečovatelské služby vychází z individuálních potřeb jednotlivých uživatelů, respektuje a zachovává jejich důstojnost a základní lidská práva. Působí na ně aktivně a podporuje jejich sociální začleňování.

 

Cíle

 • cílem poskytované služby je uživatel, který si během poskytování pečovatelské služby uchovává stávající schopnosti a udrží dosavadní styl života
 • cílem je podporovat udržení nebo znovuobnovení fyzické i psychické soběstačnosti uživatelů
 • cílem poskytované služby je uživatel, který s pomocí pečovatelské služby setrvává v přirozeném prostředí a zůstává součástí místního společenství
 • cílem poskytované služby je uživatel, který během poskytování pečovatelské služby udržuje a navazuje vztahy s rodinou, přáteli a známými

Okruh osob

Pečovatelská služba se poskytuje osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

 

Komu je pečovatelská služba určena (cílová skupina):

 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)
 • osoby se zdravotním nebo tělesným postižením nad 50 let,

Komu pečovatelská služba není určena:

 • osobám, které jsou soběstačné a nepotřebují pomoc druhé osoby
 • osobám, vyžadujícím specifické podmínky, které není možné ze strany poskytovatele zajistit (např. u lidí s duševním onemocněním, agresivním chováním, apod.)

Služba se neposkytuje osobám:

 • které jsou mimo cílovou skupinu poskytovatele
 • které nejsou schopny přijímat pečovatelskou službu z důvodu akutní infekční nemoci
 • jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití (osoby s asociálním chováním, agresivitou, nesnášenlivostí, se silnými psychickými poruchami, pod jejichž vlivem ohrožují své okolí…)
 • kterým byla před dobou kratší než 6 měsíců vypovězena smlouva o poskytování služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

Místo a čas

Pečovatelská služba je poskytována v domácnostech občanů v Říčanech případně v Ostrovačicích. V pracovní dny v době od 8:00 do 17:00 hod. V nutných případech poskytneme péči od 7:00 do 18:00 pondělí – neděle.

 

Poskytování pečovatelské služby lze kombinovat s péčí rodiny nebo jiného poskytovatele. Pečovatelská služba se poskytuje za úhradu, lze hradit z příspěvku na péči.

 

Základní činnosti pečovatelské služby

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (oblékání, přesun na lůžko, vozík…)
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (koupání, mytí, stříhání nehtů…)
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (dovoz, donáška, příprava jídla)
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid, nákupy, praní, žehlení, mytí oken …)
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod k lékaři, na úřady…)
 • bezplatné základní sociální poradenství (poskytnutí informací o možnostech řešení nepříznivé sociální situace, o nároku na dávky, formuláře, kontakty na odborníky,…)

Fakultativní činnosti

 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc s hospodařením, doprovod pečovatelky vozidlem, použití telefonu na služebně DPS)

Zásady poskytování pečovatelské služby

 • služba uplatňuje rovný přístup ke všem uživatelům, respektuje názory a postoje uživatelů.
 • služba je poskytována v souladu s individuálními potřebami uživatelů
 • služba je flexibilní – přizpůsobuje se potřebám uživatelů

Dotace

Provoz pečovatelské služby je částečně hrazen z finanční podpory JMK na základě smlouvy č. 034754/16/OSV „O poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb“, ve formě vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby dle „Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v JMK“ podle (2012/21EU).

 

Vytisknout tuto stránku

Anketa

Uvítali byste, kdybychom Vám odváželi papír a plast přímo od domu?

Mikroregiony

Svazek obcí Panství hradu Veveří Mikroregion Kahan
HC Kometa
Svazek obcí Říčany - Ostrovačice