CZECH POINT

Od února 2008 je náš obecní úřad oprávněn vydávat ověřené výpisy z informačního systému veřejné správy. CZECH POINT je Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, který by měl přiblížit občana k veřejné správě. CZECH POINT v současné době poskytuje tyto druhy ověřených výpisů:

1. výpis z katastru nemovitostí

2. výpis z obchodního rejstříku

3. výpis z živnostenského rejstříku,

4. výpis z rejstříku trestů,

5. výpis z insolvenčního rejstříku,

6. výpis z bodového hodnocení řidiče,

7. autorizovaná konverze z elektronické do listinné podoby,

8. autorizovaná konverze z listinné do elektronické podoby,

9. zřízení datové schránky,

10. agendy ISDS.

Ověřené výstupy z informačního systému vydává na našem úřadě matrikářka Vladimíra Křivánková a účetní Ing. Stanislava Volavá (výpis z katastru nemovitostí).

 

Ověřené výstupy z informačního systému jsou zpoplatněny na základě zákona o správních poplatcích a tyto poplatky budou vybírány v hotovosti. Za první stránku každého výpisu se platí 100 Kč, za každou další 50 Kč. Výpis z rejstříku trestů stojí 100 Kč.