Rekonstrukce průtahu obcí - silnice II/602

Ukázka možného uspořádání: