S čím Vám můžeme pomoci

Rozsah oblastí potřeb a témat

Samostatný pohyb

 

Běžné úkony sebepéče

 

Osobní hygiena

 

Zajištění stravování

 

Péče o domácnost

 

Zajištění kontaktu se společenským prostředím

 

Seberealizace

 

Péče o zdraví a bezpečí

 

Uplatňování práv a oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí

 

Podpora rodičovských kompetencí (pro rodiny, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby)

 

Klientům poskytujeme zdarma základní sociální poradenství v oblasti sociálních dávek (pomoc s formuláři např. příspěvek na péči, mobilitu), kontakty na poskytovatele jiných druhů pomoci, a podporujeme základní finanční gramotnost klientů.

 

 

Fakultativní úkony: