Kdo jsme

Pečovatelská služba Říčany pomáhá lidem v Říčanech a také v okolních obcích, s úkony, které nejsou schopni zvládnout sami vlastními silami. Kancelář pečovatelské služby je v Domě s pečovatelskou službou (DPS), na náměstí Osvobození 286, v objektu zvaném Panský dům. Zřizovatelem služby je Obec Říčany.

 

Poslání

Posláním Pečovatelské služby Říčany je poskytovat a zajišťovat podporu a pomoc lidem v nepříznivé sociální situaci takovým způsobem, a v takovém rozsahu, aby mohli zůstat i nadále ve svém domově a zachovat si tak soukromí, navyklý způsob života i společenské zázemí, na které jsou zvyklí.

 

Komu poskytujeme pečovatelskou službu (cílová skupina):

 

Komu službu neposkytujeme:

 

Místo a čas:

Pečovatelská služba se poskytuje denně, v době 7–20 hodin (včetně víkendů a svátků).

 

V domácnostech Říčan a také v okolních obcích.

 

Dotace:

Provoz pečovatelské služby je částečně hrazen z finanční podpory JMK na základě smlouvy č. 034754/16/OSV „O poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb“, ve formě vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby dle „Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v JMK“ podle (2012/21EU).