Pověsti o Říčanské tvrzi

Jako ke všem hradům i k naší tvrzi váží se strašidelné pověsti.

 

,,Na zámečku'' prý za starých časů o dvanácté hodině v noci jezdíval z jedné strany na druhou černý kočár tažený párem černých psů s ohnivými jazyky. Na Velikonoce v pašijové dny sem chodívali lidé hledat poklady, ale bývali prý pokaždé prohnáni jakýmsi strašlivým zvířetem.

 

Jedna žena byla „Na zámečku“ v noci na trávě. Před půlnocí se strhl podivný šramot a zdvihl se veliký vítr. Žena hrůzou se schovala pod smrček a čekala se strachem, co se bude dít. V tom podle ní přeběhl černý veliký pes s ohnivýma očima. Celá zrudla, ani nedýchala. Naštěstí ponocný v Říčanech odtroubil půlnoc a ona, sotva dechu popadajíc utíkala domů.

 

Jeden pacholek ze mlýna byl hrozně zvědavý a vypravil se proto v noci do lesa ,,Na zámeček'', aby se podíval, jak strašidlo vypadá. Vrátil se až k ránu celý dolekán a do své smrti nepověděl, co viděl.

 

Jiný zvědavec byl pak potrestán tak, že každé noci upadal v třeštění a stále viděl černého psa s červenýma očima a ohnivým jazykem. Od strašidla ho vysvobodil až ostrovačický kněz zaříkáním a kropením svěcenou vodou.

 

Jedné ženě za trest do rána otekl jazyk za to, že se smála, když kdosi vykládal, jak ho „Na zámečku“ poděsil černý pes.

 

Místo, kde tvrz stála, naleznete ZDE.