Vyhláška č. 3/2009

kterou se stanoví části společného školského obvodu základní školy


Zastupitelstvo obce Říčany se na svém 40. veřejném zasedání dne 9. prosince 2009 usnesením č. 1.19. usneslo vydat na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Článek 1

Stanovení školských obvodů

 

1) Na základě dohody uzavřené mezi Obcí Říčany a Obcí Ostrovačice o vytvoření společného školského obvodu je území obce Říčany pro žáky 1. až 4. ročníku částí školského obvodu Základní školy, Říčany, okres Brno-venkov, příspěvková organizace se sídlem v Říčanech u Brna, nám. Osvobození 145, zřízené Obcí Říčany u Brna.

 

2) Na základě dohody uzavřené mezi Obcí Ostrovačice a Obcí Říčany o vytvoření společného školského obvodu je území obce Říčany pro žáky 5. až 9. ročníku částí školského obvodu Základní školy a Mateřské školy, Ostrovačice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, se sídlem v Ostrovačicích, Ríšova 43, zřízené Městysem Ostrovačice.

 

Článek 2

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnost dnem vyhlášení.

 

Mgr. Jitka Mičánková, starostka

Ing. Václav Gazárek, místostarosta

 

Vyvěšeno: 11.12.2009

Sejmuto: 4.1.2010

 


Článek byl publikován 29.04.2010 , poslední změna 29.04.2010