Vyhláška č. 2/2019

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci Říčany


.

 

Příloha: soubor typu PDF (135 KB)


Článek byl publikován 16.01.2020 , poslední změna 21.12.2020