Vyhláška č. 1/2016

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci Říčany


-

 

Příloha: soubor typu PDF (526 KB)


Článek byl publikován 15.12.2016 , poslední změna 16.01.2020