Vyhláška č. 1/2011

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci Říčany


 

 

 

Příloha: soubor typu PDF (142 KB)


Článek byl publikován 4.04.2011 , poslední změna 8.03.2012