Sběrný dvůr

Provozní doba (nově platná od 1.5.2021)

Pondělí 15:00 – 18:00 hod. (únor – listopad)
Středa 15:00 – 18:00 hod. (únor – listopad)
Sobota 08.00 – 11.00 hod.

 

Sběrný dvůr je určen pouze pro občany s trvalým pobytem v obci Říčany!

 

Ceník (platný od 1.6.2020)

Při příjezdu a odjezdu bude Vaše vozidlo zváženo certifikovanou váhou a na adresu bydliště bude zaslána faktura.

 

Adresa

 

Druh odpadu

 

KTS Ekologie s.r.o. – zajištění svozu a likvidace odpadů ve vaší obci