Pytlový sběr

 

Abychom docílili vyšší míry třídění, od listopadu 2016 jsme zavedli PYTLOVÝ SBĚR.


Naši zaměstnanci provádí sběr plastu a papíru vždy ve středu 1x za 14 dní dle tohoto kalendáře .

 

Při svozu Vám naši pracovními nechají prázdné pytle v poštovní schránce.


Pytle si můžete také zdarma vyzvednout na obecním úřadu a v knihovně, nebo můžete použít vlastní pytle. Papír můžete dávat rovněž do pytlů nebo do krabic. Prosíme Vás, abyste odpad vždy zabezpečili tak, aby se nám nesypal po ulici. Upozorňujeme, že neodvážíme žádný jiný druh odpadu. Prosíme, připravte tříděný odpad před dům nejpozději v 7 hodin ráno.


Novinkou je možnost dávat k plastům i drobné kovy (plechovky, umyté konzervy atd.)


Využijte bez obav tuto novou službu, která nám může přinést lepší ekologické, ale i ekonomické výsledky. Samozřejmě můžete i nadále využívat kontejnery na separovaný odpad, zejména na sklo. Smyslem celé akce je zejména snížit produkci komunálního odpadu, který skončí v popelnici.

 

Děkujeme Vám, že odpad třídíte.

 

 

KTS Ekologie s.r.o. – zajištění svozu a likvidace odpadů ve vaší obci