Dnes je neděle 26. 5., svátek má Filip, zítra Valdemar.

Informační kanál

Aktuality, 22.05.2019

POZVÁNKA

Říčanští dobrovolníci, z.s., SDH Říčany a Obec Říčany
si dovolují pozvat širokou veřejnost na
sportovní odpoledne pro děti

ŘÍČANSKÝ SOPTÍK,

který se bude konat v sobotu 1. 6. 2019
ve 14°° hod. v Lihovarské ulici.


Program:
Zápis soutěžících do startovních listin od 13,30 hod.
Prohlídka vystavené hasičské techniky.
Bubble home atrakce

Slovem a hudbou bude provázet Vojta Polanský.
Ceny pro vítěze. Občerstvení zajištěno.

 

Sport, 20.05.2019

Mistrovská utkaní v kopané

Dat....Čas...Domácí...Hosté.....Odjezd
22.5...17:00..Rosice Přípravka..16:15..OA
24.5...16:30..Přípravka..Pozořice
25.5...14:00..Lipovec..Dorost...Sloup
25.5...16:30..Muži B..Troubsko B
26.5...10:30..Vojkovice..Muži A..9:00 OA
26.5...16:30..Mor.Bránice..Žáci...13:45 OA

 

Aktuality, 06.05.2019

KLUB DŮCHODCŮ ŘÍČANY

KLUB DŮCHODCŮ ŘÍČANY
pořádá v úterý 28. května 2019 zájezd
na zámek Náchod a do skalního města Adršpach.


Cena zájezdu včetně vstupného členové 400 Kč, ostatní 450 Kč. Odjezd autobusu v 5.30 hodin od OÚ v Říčanech.

Závazné přihlášky i s platbou přijímá p. Jana Novotná ve středy
15. a 22. 5. 2019 v klubovně na Marečkově louce od 14.00 - 16.00 hodin. Informace na tel. 734 720 205.

 

Aktuality, 07.01.2019

PLÁN ČINNOSTI KLUBU DŮCHODCŮ NA ROK 2019

Květen
středa každý týden od 14.00 hod. posezení u kávy a čaje
8. 5. zájezd Floria Kroměříž
28. 5. zájezd Adršpach, zámek Náchod

Červen
středa každý týden od 14.00 hod. posezení u kávy a čaje

 

Zprávy obecního úřadu, 07.01.2019

Poplatek za psa a poplatek za svoz komunálního odpadu v roce 2019

Poplatek za psa:
- 100 Kč za psa chovaného v rodinném domě
- 500 Kč za psa chovaného v bytovém domě
(za druhého a každého dalšího psa se sazba zvyšuje o 50%)

Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost po tomto datu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Poplatek za odpad ve výši 600 Kč platí:
- každá trvale hlášená osoba
- fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena žádná fyzická osoba

Od placení poplatku je osvobozeno každé třetí a další dítě, které v příslušném kalendářním roce nedosáhlo věku 18 let, žijící ve společné domácnosti s nejméně dvěma svými nezaopatřenými sourozenci, kteří v příslušném kalendářním roce nedosáhli věku 18 let.

Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost po tomto datu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Poplatky můžete zaplatit v hotovosti nebo prostřednictvím platebního terminálu na pokladně Obecního úřadu nebo bezhotovostní platbou na účet č.: 195445973/0600 pod VS: 13400 + Vaše číslo popisné.

Pro bližší informace můžete volat na tel.: 546 427 501.

Eva Škvařilová, správce obecních poplatků

 

Aktuality, 01.10.2008

Kulturní a sportovní akce v naší obci

Seznam nejbližších akcí:

  • VÁCLAV NECKÁŘ & BACILY, 31. 5. 2019 v 19.00, Říčany
    Místo konání: Restaurant Na Návsi
  • Sportovní odpoledne Říčanský Soptík, 1. 6. 2019, Říčany
  • Sportovní dopoledne pro ZŠ+MŠ Říčany, 14. 6. 2019, Říčany
  • Máme se obávat o demokracii?, 18. 6. 2019 v 18.00, Říčany
    Diskuze Petra Blažka a Zdeňka Papouška Místo konání: Kulturní dům

Více informací na www.ricanyubrna.info.

 

 

Vytisknout tuto stránku

Anketa

Uvítali byste, kdybychom Vám odváželi papír a plast přímo od domu?

Mikroregiony

Svazek obcí Panství hradu Veveří Mikroregion Kahan
HC Kometa
Svazek obcí Říčany - Ostrovačice